WEST JAPAN BUSINESS LANGUAGE ACADEMY

Hồ sơ nộp Download

Hồ sơ nộp Download

日本語にほんご パンフレット 入学願書
【ENGLISH】 Brochure Application forms
【中文】 宣传手册 入学志愿书
【Tiếng Việt】 Cuốn sách nhỏ Đơn xin nhập học

Hồ sơ nộp

Người xin cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

 1. Đơn xin nhập học
 2. Lý do xin du học
 3. Bằng tốt nghiệp trường học cuối cùng (Bản gốc)
  Giấy chứng nhận là học sinh của
  trường cuối cùng (Trung quốc và Việt Nam)
 4. Giấy chứng nhận học Tiếng Nhật hoặc giấy chứng nhận đỗ kì thi Tiếng Nhật
 5. Chứng minh thư nhân dân
 6. Photo sổ hộ khẩu
 7. Ảnh 4x3, số lượng 7 ảnh
 8. Chứng nhận đi làm (Nếu đã đi làm)
べんきょう,勉強,study

Trường hợp người

<bảo lãnh ở nước ngoài>
 1. Giấy chứng nhận người bảo lãnh
 2. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người có nguyện vọng nhập học
 3. Giấy chứng nhận số dư tài khoản của người bảo lãnh
 4. Bản photo sổ gửi tiền ngân hàng
 5. Chứng nhận đi làm của người bảo lãnh
  (xác nhận đi làm trên 3 năm)
 6. Chứng nhận thu nhập của người bảo lãnh
 7. Bản Photo chứng minh thư nhân dân và sổ hộ khẩu
 8. Bản cam kết
<bảo lãnh ở Nhật>
 1. Giấy chứng nhận người bảo lãnh
 2. Giấy tờ chứng minh mối quan hệ giữa người bảo lãnh và người có nguyện vọng nhập học
 3. Giấy chứng nhận số dư tài khoản của người bảo lãnh
 4. Chứng nhận đi làm của người bảo lãnh
  (xác nhận đi làm trên 3 năm)
 5. Chứng nhận thu nhập của người bảo lãnh
 6. Giấy chứng nhận đăng kí con dấu
 7. Giấy đăng kí tạm trú hoặc photo thẻ tư cách lưu trú
 8. Bản cam kết