WEST JAPAN BUSINESS LANGUAGE ACADEMY

Bài học trực tuyến

Hướng dẫn học phí

Bạn có thể học tiếng Nhật nghiêm túc bằng cách sử dụng mạng internet. Chỉ cần có máy vi tính và mạng internet thì bạn có thể tham dự khóa học thuận tiện ở bất cứ nơi đâu, bất cứ khi nào.
Bạn có thể học tiếng Nhật thoải mái cho dù là ở gần không có trường tiếng Nhật hoặc ngay cả khi không có thời gian đến trường.
オンライン学習,online study
Số lượng bài học(45phút) Chi phí ban đầu Nội dung(Hội thoại) Nội dung(Ngữ pháp)(Tập trung JLPT)
45phút✖️8 Phí nhập học 10,000 18,000 25,000
45phút✖️16 Phí nhập học 10,000 30,000 45,000

(Đơn vị tiền yên ¥)

※ZOOM or SKYPE

45phút✖️8
Chi phí ban đầu Phí nhập học 10,000
Nội dung(Hội thoại) 18,000
Nội dung(Ngữ pháp)(Tập trung JLPT) 25,000

45phút✖️16
Chi phí ban đầu Phí nhập học 10,000
Nội dung(Hội thoại) 30,000
Nội dung(Ngữ pháp)(Tập trung JLPT) 45,000

(Đơn vị tiền yên ¥)

※ZOOM or SKYPE